Kongres Polonii Amerykańskiej część 1

Polonia-flaga-PolskiPolacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych są dużą mniejszością narodową, z którą rząd oraz Kongres Stanów Zjednoczonych powinny się liczyć. Niezmiernie cieszy fakt, że nasi rodacy potrafią się zjednoczyć i działać wspólnie na rzecz swoich i Polski interesów. Do takich organizacji zaliczyć należy Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA). Kongres zrzesza również Amerykanów polskiego pochodzenia, a także różne organizacje polonijne, jak i osoby fizyczne.
Kongres jest ogólnokrajową federacją, liczącą ponad 10 milionów osób, co w 2010 roku stanowiło 3,3% ogółu amerykańskiego społeczeństwa. Do Kongresu należą między innymi Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), Zjednoczenie Rzymsko-Katolickie (Polish Roman Catholic Union), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (Polish Army Veterans Association) oraz Amerykańska Rada ds. Kultury Polskiej (American Council for Polish Culture). Poza tym członkostwo Kongresu mają także liczne grupy parafialne, stowarzyszenia zawodowe czy społeczne.Polonia-flaga-amerykanska
Kongres Polonii Amerykańskiej liczy dwadzieścia osiem wydziałów terytorialnych, które znajdują się w dziewiętnastu stanach USA i w Dystrykcie Kolumbia. Władzami Kongresu jest stu dwunastoosobowy zarząd w postaci Krajowej Rady Dyrektorów. Jej spotkania odbywają się dwa razy do roku. Dyrektorów Krajowych z kolei wybierają wydziały stanowe i oddziały siedemnastu organizacji, które są członkami Kongresu. W Radzie zasiada również dziesięciu Dyrektorów niezależnych. Co dwa lata dokonywany jest wybór Komitetu Wykonawczego, który wybiera Rada. Komitet składa się z przewodniczącego, sześciu wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego oraz skarbnika. Komitet Wykonawczy steruje pracami Krajowej Rady Dyrektorów.
Kongres Polonii Amerykańskiej posiada swoje biuro w Waszyngtonie. Do jego zadań, oprócz koordynacji pracy Kongresu, należy także działalność lobbingowa na rzecz spraw polskich, spraw amerykańskich (American Agenda), antyfanatyzmem czy obchodami Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, który został ustalony na październik.
Polonia-ExodusHistoria Kongresu Polonii Amerykańskiej sięga roku 1944, kiedy to podczas ogólnokrajowego zgromadzenia organizacji polonijnych i duchowieństwa, w stanie Nowy Jork, w miejscowości Buffalo, założono Kongres. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło blisko 2500 delegatów z 26 stanów USA. Kolejne spotkanie zorganizowano już po wojnie, w 1948 roku w Atlantic City (New Jersey). W tym spotkaniu udział wzięło już 1200 delegatów. Z każdym następnym zjazdem, liczba posłów była coraz mniejsza, aż w 1976 roku zgłosiło się mniej niż 600 osób. Wówczas podjęto decyzję o zaprzestaniu organizowania zjazdów całego Kongresu. Od tej pory regularnie spotyka się tylko Rada Dyrektorów, a jej decyzje są publikowane do publicznej wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>