Okiem Polonusa

polvision

Wiadomości z prezenterem zza zwykłego biurka, przerywane reklamami przypominającymi telewizyjne reklamy z ubiegłego wieku, częste nieruchome plansze reklamowe. Przypominać to może trochę kanapowe telewizje lokale z początków lat 90-tych ubiegłego wieku. Jednak nie, taka telewizja działa dalej i ma się…